ท่องเที่ยวสัมผัสและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความลึกซึ้งและสืบทอดขนบธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นเวลาอันยาวนาน

พวกเราบริษัทเคียวทานิโชจิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรู้สึกถึงความลึกซึ้งของวัฒนธรรมนี้ผ่านทัวร์ ‘สัมผัสและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น’ ที่เราจัดขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น เมืองไทชิซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างโอซากาและนาระ เป็นเมืองเกิดของโชโตกุไทชิ หรือเจ้าชายโชโตกุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยอาสึกะ โดยเป็นเจ้าชายผู้ปรับปรุงการบริหารราชการให้ทันสมัยและยังเป็นผู้สนับสนุนศาสนาพุทธจากประเทศจีนให้เข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่นอีกด้วย
รัฐธรรมนูญ 17 มาตราที่เจ้าชายโชโตกุได้บัญญัติเอาไว้นั้น ข้อแรกกล่าวถึง ‘การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสงบ’ ซึ่งผู้คนในเมืองไทชินี้ต่างใช้ชีวิตโดยยึดถือข้อปฏิบัตินี้ ทุกคนให้ความสำคัญกับความสุขสงบและช่วยเหลือพึ่งพากันตลอดมา
และสำหรับแขกคนสำคัญจากต่างประเทศ ชาวเมืองทุกคนก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยใจ

ขอเชิญชวนให้มาใช้วันเวลาที่สนุกสนานกับเรา และสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจด้วยการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ที่เมืองไทชินี้ไปด้วยกัน

การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

สอนใส่ชุดกิโมโนด้วยตนเอง

ทำและรับประทานโอโคโนมิยากิทำและรับประทานทาโกะยากิ