การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

ลองเรียนจัดดอกไม้แบบสบายๆ กันไหม?

ศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะ เป็นศิลปะแสดงถึงความบริสุทธิ์ของความงดงามทางธรรมชาติ การจัดวางดอกไม้ตามฤดูกาลในห้องเป็นการแสดงให้ผู้ชมรู้สึกสื่อถึงธรรมชาติในเวลาและสถานที่นั้น

‘ทัวร์เรียนจัดดอกไม้’ ของเราเป็นการสอนจัดดอกไม้โดยชาวเมืองซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้ลองจัดดอกไม้ด้วยมือตัวเอง และเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้งและงดงามต่างไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่น

ในทัวร์นี้จะมีการเรียนรู้ถึงความงดงามและอายุขัยของดอกไม้แต่ละชนิด ก่อนจะนำมาจัดและวางประดับในห้อง

เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่คุณจะต้องประทับใจ

เวลาเรียน14:00~16:00
เวลา2 ชั่วโมง
วันเลือกวันที่คุณสะดวกได้เลย
ราคา5,000 เยน
สถานที่บริษัท เคียวทานิ โชไก จำกัด